bộ nghiền milinda

MILINDA VẤN ĐẠO

2016-4-28 · MILINDA VẤN ĐẠO Người Dịch: Tỳ khưu Indacanda (Đọc với font VU- Times và Acrobat Reader) II. PHẨM KHÔNG BỊ CHIA RẼ ... sẽ cho nghiền nát chất kiềm và muối ở đá nghiền, tâu đại vương, phải chăng sự run sợ có thể sanh khởi ở người bệnh ấy do ...

Truong lao Buddhaghosa

2016-10-22 · Bộ luật Miến Điện của người Manu coi như cũng được du nhập vào Miến Điện từ ngả đảo quốc Tích Lan do cùng một học giả Phật giáo cùng tên. [38] Nhưng chính trong bộ luật đó lại không đả động gì đến chuyện này cả.

Kinh Na Tiên Tỳ Kheo

Na Tiên Tỳ Kheo Kinh là một bộ kinh phản ảnh đầy đủ những đường nét chính của Giáo lý Nguyên Thủy. Nhưng nếu chỉ có thế thôi thì kinh này chỉ là một bản trùng tuyên vô vị, không đáng được có một địa vị Tam Tạng Thánh Giáo. Đặc sắc của kinh này dĩ nhiên …

Phật Học Cơ Bản

2012-1-8 · Theo bộ thứ bảy, cũng là bộ cuối cùng của "Vi Diệu Pháp" tạng (Abhidhamma Pitaka), tên là "Patthana" (Quan Hệ Nhân Duyên), trong mỗi tiến trình tâm, tiến trình tâm này có liên hệ đến tiến trình tâm tiếp theo bằng việc tác động cho tiến trình tâm tiếp theo trật tự .

Chu giai Nguoi & Coi

2016-10-22 · Họ đưa hai cánh tay ra kên khóc, các nữ nhân ấy luôn bị lún đến eo, rồi núi lửa từ 4 hướng thay phiên nhau nghiền nát các nữ nhân ấy cho cháy tiêu ra tro, đầu lại hiện ra nữa, rồi cũng bị nghiền nát tiếp tục không ngừng nghỉ.

Giới luật của hàng xuất gia-Bhikkhu Khantipālo

2020-11-4 · Trong quyển sách nhỏ bé này, người viết nhằm vào lợi ích của cả hai đàng, cư sĩ lẫn tỳ khưu, và những tài liệu sau đây có lẽ không tìm thấy ở sách nào khác. Phẩm hạnh được mô tả ở đây là nếp sống thông thường của bậc xuất gia cũng như hạng cư sĩ, thực hành đúng theo giới luật (Vinaya).

MILINDA VẤN ĐẠO

2021-3-9 · MILINDA VẤN ĐẠO TẠNG KINH TIỂU BỘ TIPIṬAKA (TAM TẠNG T.VIỆT) MILINDA VẤN ĐẠO – PHẦN MỞ ĐẦU CÁC CÂU HỎI ĐỐI CHỌI Tháng Năm 19, 2020 Tháng Ba 9, 2021 Dhamma Paññā 273 Views 0 Comments Milinda Vấn Đạo

Chương 3: Về những gì hiện hữu

2011-1-14 · Rõ ràng, giống như Na Tiên đã chứng minh cho Milinda thấy chữ ''xe'' trong phát biểu "tôi đến bằng xe" của nhà vua chỉ là một từ trống rỗng bằng cách chia chẻ chiếc xe thành nhiều bộ phận mà nó đã phụ thuộc vào đó để cùng khởi, thì Long Thọ cũng làm như

MILINDA VẤN ĐẠO

2017-12-15 · MILINDA VẤN ĐẠO Người Dịch: Tỳ khưu Indacanda (Đọc với font VU- Times v Acrobat Reader) IV. PHẨM SUY LUẬN 1. C U HỎI (GIẢNG BẰNG SỰ) SUY LUẬN 1. Khi ấy, đức vua Milinda đ đi đến gặp đại đức Nāgasena, sau khi đến

Toát yếu Kinh Trung Bộ Quyển II

2021-7-29 · Trung Bộ Kinh - Bài Kinh Số 60: Không Gì Chuyển Hướng I. Toát Yếu Apannaka Sutta - The Incontrovertible teaching. The Buddha gives a group of brahmin ers an "incontrovertible teaching" that will help them steer clear of the tangle in contentious views.

Cuộc Ðời Đức Xá Lợi Phất

2021-9-20 · Cuộc Ðời Đức Xá Lợi Phất. Trong thời gian đức Phật còn tại thế nhiều vị Ðại đệ tử của Ngài đã đóng những vai trò rất quan trọng trong công việc truyền bá Phật giáo và lèo lái con thuyền Giáo hội. Ðề cập đến những vị Thánh Tăng ấy chúng ta không thể nào ...

MILINDAPAÑHAPĀḶI

2016-4-28 · Tiểu Bộ Kinh - Milinda Vấn Đạo Các Câu Hỏi Suy Luận 2. CÂU HỎI VỀ VIỆC HÀNH KHỔ HẠNH: 1. "Thưa ngài Nāgasena, chính tất cả các đức Bồ Tát đều thực hiện việc hành khổ hạnh, hay là việc hành khổ hạnh đã được chỉ riêng Bồ Tát Gotama thực hiện? ...

Milinda Vấn Đạo

2021-3-9 · Milinda Vấn Đạo – Các Câu Hỏi Đố Chọi I. Tháng Năm 19, 2020. Tháng Ba 9, 2021. Dhamma Paññā 146 Views Milinda Vấn Đạo. Nội Dung Chính. II. PHẨM KHÔNG BỊ CHIA RẼ. 1. CÂU HỎI VỀ CÁC ĐIỀU NHỎ NHẶT VÀ TIỂU TIẾT.

Năm Cảnh Giới Tái Sinh

3) Sanghata ( Địa Ngục Nghiền Nát ), nơi chúng sinh bị nghiền ép cho chết đi, chết lại nhiều lần bằng những trục sắt nóng đỏ. Vì vậy có tên là Sanghata, có nghĩa là địa ngục nghiền nát. 4) Roruva ( Địa Ngục Kêu Rống ), nơi có những tiếng của chúng sinh khi …

MILINDA VẤN ĐẠO

2021-3-9 · MILINDA VẤN ĐẠO TẠNG KINH TIỂU BỘ TIPIṬAKA (TAM TẠNG T.VIỆT) MILINDA VẤN ĐẠO – CÁC CÂU HỎI CỦA MILINDA Tháng Năm 19, 2020 Tháng Ba 9, 2021 Dhamma Paññā 164 Views 0 Comments Milinda Vấn Đạo

MILINDA VẤN ĐẠO

2016-4-28 · MILINDA VẤN ĐẠO Người Dịch: Tỳ khưu Indacanda (Đọc với font VU- Times và Acrobat Reader) IV. PHẨM MỐI 1. CÂU HỎI VỀ TÍNH CHẤT CỦA LOÀI MỐI " Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: ''Một tính chất của loài mối nên được hành trì,'' một tính ...

MILINDA VẤN ĐẠO

2016-4-28 · MILINDA VẤN ĐẠO Người Dịch: Tỳ khưu Indacanda (Đọc với font VU- Times và Acrobat Reader) PHẦN MỞ ĐẦU CÁC CÂU HỎI ĐỐI CHỌI " Là người hiểu biết về tranh luận, biết cách biện luận, rất thông minh, sắc sảo, Milinda đã đến gặp.

MILINDA VẤN ĐẠO

2021-3-9 · MILINDA VẤN ĐẠO – CÁC CÂU HỎI ĐỐ CHỌI II. Tháng Năm 19, 2020. Tháng Ba 9, 2021. Dhamma Paññā 247 Views 0 Comments Milinda Vấn Đạo. IV. PHẨM VỀ TRÍ TOÀN TRI. 1. CÂU HỎI VỀ QUẢ THÀNH TỰU CỦA NGHIỆP CÓ NĂNG LỰC LỚN HƠN THẦN THÔNG.

Milinda Vấn Đạo – Câu Hỏi Giảng Về Các Ví Dụ Ii

2021-3-9 · "Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: ''Một tính chất của loài mối nên được hành trì,'' một tính chất nên được hành trì ấy là điều nào?"

Bài thuyết pháp đầu tiên của Đức Phật | Nghiên Cứu Lịch Sử

2017-5-9 · Trịnh Bách Sau khi đạt Chính quả ở Gaya, Bài thuyết pháp đầu tiên của đức Phật Thích Ca là bài thuyết giảng của ngài cho 5 vị Tôn giả, tức là nhóm ông Kaundinya (Kiều Trần Như) ở Sarnath (Lộc Uyển). Dù ngắn gọn, nhưng bài thuyết pháp này ...

MILINDA VẤN ĐẠO

2016-4-28 · MILINDA VẤN ĐẠO ĐƯỢC CHẤM DỨT. --ooOoo-- [1] Theragāthāpāḷi - Trưởng L o Kệ, TTPV 31, trang 243, c c c u kệ 1059 -1061.

Mi Tien Van Dap

2014-4-21 · (Milinda Panha) Dịch giả: Hòa thượng Giới Nghiêm (Maha Thera Thita Silo) Tỳ kheo Giới Ðức hiệu đính, ấn bản 2003 96. ... Theo bộ chú giải Apàdàna, phần Budthapadàna, thời quá khứ Bồ tát xô đá giết chết em trai của mình. Nên đây là nghiệp còn dư ...

(PDF) GIÁO TRÌNH PHậT HỌC | HIỆP PHẠM VĂN ...

GIÁO TRÌNH PHậT HỌC

Tam So Van dap

2016-10-22 · Đức Nāgasena có giảng cho vua Milinda về tính cách của đức tin, Ngài có cho ví dụ như sau: Một đám đông đứng bên bờ này của khe, rạch do trận mưa lớn gây ra, họ e ngại không dám vượt qua khe, rạch ấy vì không biết nước nông sâu, hay có những thủy quái chi chi.

Kamma-nghiệp, đấng tạo hóa thật sự

2021-9-22 · Biên soạn: Dr. Mehm Tin Mon. Tác phẩm nói về nghiệp và định luật của nghiệp.

Ti

Ti: Ti tiện—Low—Inferior. Ti Bát La: Pippala (skt)—Bồ Đề thọ—The bodhidruma. Ti Đế Lợi: Pitr (skt)—Một loại quỷ đói—A kind of hungry demon. Ti Hạ Mạn: Người tự ti ngạo mạn cho rằng mình chỉ kém người (thật sự vượt thật xa mình) chút ít mà thôi—The pride of regarding self as little inferior to those who far surpass one.

MILINDA VẤN ĐẠO

2016-4-28 · MILINDA VẤN ĐẠO Người Dịch: Tỳ khưu Indacanda (Đọc với font VU- Times v Acrobat Reader) C C C U HỎI CỦA MILINDA I. ĐẠI PHẨM 1. Khi ấy, đức vua Milinda đ đi đến gặp đại đức Nāgasena, sau khi đến đ tỏ vẻ th n thiện với đại đức ...

Thư Viện Hoa Sen

Rõ ràng, giống như Na Tiên đã chứng minh cho Milinda thấy chữ ''xe'' trong phát biểu "tôi đến bằng xe" của nhà vua chỉ là một từ trống rỗng bằng cách chia chẻ chiếc xe thành nhiều bộ phận mà nó đã phụ thuộc vào đó để cùng khởi, thì Long Thọ cũng làm như thế

MILINDA VẤN ĐẠO

2016-4-28 · MILINDA VẤN ĐẠO Người Dịch: Tỳ khưu Indacanda (Đọc với font VU- Times v Acrobat Reader) PHẦN MỞ ĐẦU C C C U HỎI ĐỐI CHỌI L người hiểu biết về tranh luận, biết c ch biện luận, rất th ng minh, sắc sảo, Milinda đ.

Kinh Mi Tien Van Dap

2014-6-7 · Bộ kinh Milindapanha xuất hiện vào khoảng năm trăm năm sau Phật Niết bàn, do ngài Pitakaculàbhaya ở trung Ấn độ trước thuật bằng tiếng Pàli. Nội dung kể lại những câu hỏi, đáp giữa vua Milinda và tỳ kheo Nàgasena.

Các Anh Hùng Của Đỉnh Olympus Tập 4: Ngôi Nhà Thần ...

2021-8-30 · Truyện Các Anh Hùng Của Đỉnh Olympus Tập 4: Ngôi Nhà Thần Hades - Chương 65 với tiêu đề ''Frank'' *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.